Kurum Hakkında


İsim ve Adres

Adres  :
Trakya Üniversitesi Rektörlüğü  22030 Balkan Yerleşkesi / EDİRNE

Telefon :+90 (284) 236 49 81
Faks :+90 (284) 223 42 03

E-Posta :  basin@trakya.edu.tr
Ulaşım

                                                                                                                                    Başa DönKurumun Genel Tanımı

Tarihçe
Rektörün Mesajı
Misyon
Vizyon
Hedefler

TARİHÇE
Trakya Üniversitesi 41 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile 20 Temmuz 1982 tarihinde kurulmuştur. Trakya Üniversitesi kuruluşta; Rektörlüğe bağlı olarak yeni kurulan Fen-Edebiyat Fakültesi ve Tekirdağ Ziraat Fakültesi’nden, İstanbul Üniversitesi Edirne Tıp Fakültesi’nin bağlantısının değiştirilmesiyle oluşturulan ve Rektörlüğe bağlanan Tıp Fakültesi’nden, Edirne Devlet Mühendislik ve Mimarlık Akademisi’nin Fakülte’ye dönüştürülmesiyle oluşturulan ve Rektörlüğe bağlanan Mühendislik-Mimarlık Fakültesi’nden, Rektörlüğe bağlı olarak yeni kurulan Sosyal Bilimler Enstitüsü, Fen Bilimleri Enstitüsü, Sağlık Bilimleri Enstitüsü’nden, Milli Eğitim Bakanlığı Edirne Eğitim Enstitüsü’nün adının değiştirilmesiyle oluşturulan ve Rektörlüğe bağlanan Eğitim Yüksekokulu, Çanakkale Eğitim Enstitüsü’nün adının değiştirilmesiyle oluşturulan ve Rektörlüğe bağlanan Çanakkale Eğitim Yüksekokulu, Rektörlüğe bağlanan Edirne Meslek Yüksekokulu, Çanakkale Meslek Yüksekokulu, Kırklareli Meslek Yüksekokulu ile Tekirdağ Ziraat Fakültesi’ne bağlanan Tekirdağ Meslek Yüksekokulu’ndan oluşmuştur.

Trakya Üniversitesi’nde 1988-1989 eğitim-öğretim yılında Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu, Çorlu Meslek Yüksekokulu ve Keşan Meslek Yüksekokulu, 1990-1991 eğitim-öğretim yılında Biga Meslek Yüksekokulu, 1991-1992 eğitim-öğretim yılında da Devlet Konservatuvarı açılmıştır.

Trakya Üniversitesi bünyesinde; 3837 Sayılı Kanun ile 11 Temmuz 1992 tarihinde, Çorlu Mühendislik Fakültesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi ve Eğitim Yüksekokulu’nun fakülteye dönüştürülmesiyle oluşturulan Eğitim Fakültesi kurulmuştur. Aynı Kanun ile Trakya Üniversitesi bünyesindeki Çanakkale Eğitim Yüksekokulu’nun fakülteye dönüştürülmesiyle oluşturulan Çanakkale Eğitim Fakültesi, Çanakkale Meslek Yüksekokulu ve Biga Meslek Yüksekokulu, yeni kurulan “Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi”ne aktarılmıştır.

 Bir “Bölge Üniversitesi” olan Trakya Üniversitesi, “Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi”, “Namık Kemal Üniversitesi” ve “Kırklareli Üniversitesi” ne bağlanan birimler ayrıldıktan sonra; “Trakya Üniversitesi” 2011-2012 eğitim-öğretim yılında 1 il, 4 ilçe de, 10 fakülte, 4 enstitü, 4 yüksekokul, 1 konservatuvar, 9 meslek yüksekokulu, 20 araştırma ve uygulama merkezi ve 1 anaokulu’ndan oluşan “İl Üniversitesi” olma özelliğini kazanmıştır.

Ergene Havzası Çevre Düzeni Planı bölgesel düzeyde bir bakanlık ile üniversite arasında bugüne kadar imzalanmış en önemli projedir. Trakya Üniversitesi aynı zamanda Balkan Ülkeleri ile yoğun ilişkiler içinde olan bir üniversitedir. Balkan Çevre Birliği (B.EN.A) örgütünün ulusal ofisinin Edirne-Karaağaç Rektörlük Yerleşkesi'nde bulunması ve üniversite'nin Balkanlarda on ayrı üniversite ile eşgüdüm anlaşmaları yapmış olması bu çabanın örnekleridir.

Trakya Üniversitesi, Rektörlük Binasını 1998 Haziran ayından itibaren Edirne Karaağaç'ta bulunan tarihi büyük istasyon binasına taşıyarak faaliyetlerini burada yürütmeye başlamıştır. İstanbul'u Avrupa'ya bağlayan demiryolu üzerindeki istasyonlardan biri olan Edirne Garı'nın kesin tasarım yılı saptanmamışsa da yapının 1914'de savaş nedeniyle yarım kaldığı, ancak Cumhuriyetten sonra 1930'da açıldığı bilinmektedir. Bina 1998 yılında Trakya Üniversitesi tarafından gerçeğine uygun olarak restore edildi ve yaşama kavuşturuldu.
                                                                                                                                Başa Dön

 REKTÖRÜN MESAJI

Üniversitelerimiz, ülkemizin temel kurumlarındandır. Toplumun beyni özelliğindedir üniversiteler. Burada üretilen evrensel ölçekte bilim, topluma düşünce, yorum, çözüm, tutum ve davranış olarak yansır. Öğrencilerimiz üniversitemizde bir meslek, uzmanlık kazanırken, bir yandan da kişiliğini olgunlaştıracak; çevresindeki, bölgesindeki ve dünyadaki gelişmeleri gözlemleyip yorumlayabilecek; genel kültür, edebiyat ve güzel sanatlarla ilgilenerek bilgisini arttıracak, estetik duyu kazanacaktır. Bu hedeflere ulaşmada üniversitemiz her türlü olanağı sunmaya çalışmakta ve ayrıca sağlıklı yaşam biçimi için gereken altyapıyı oluşturma yönünde adımlar atmaktadır. Öğretim üyelerimiz, öğrencilerimize bu aşamalarda en iyi rol model olacaktır.

Öğrencilerimizin genel kültürünü arttırmaya yönelik aktiviteler arttırılacak, öğrencilerimizin üreteceği her türlü kültürel ve sanatsal eser desteklenecektir. Üniversite yöneticisi olarak en önemli görevlerimden birinin özgürlük ve huzur ortamını sağlamak olduğunu düşünüyorum. Özgür düşünce, akademik hayatın sürdürülmesi için gereklidir. Üniversitede her türlü fikir üretilebilmeli ve söylenebilmelidir. Fakat hakaret içermemeli ve kırıcı, yıkıcı yansımaları olmamalıdır.

Serhat şehrimiz Edirne’de her ne kadar dağınık bir şekilde de olsa merkezde yedi, bunun yanısıra Keşan’da iki, Uzunköprü’de iki, Havsa ve İpsala yerleşkeleri ile üniversitemizin bir yüzü Anadolu’ya diğer yüzü Balkanlara bakmaktadır. Balkanlarla ilgili her konu, üniversitemizin ana gündemi ve misyonudur. Birçok alanda olduğu gibi Balkanların tarihi, sosyolojisi, sanatı, kültürü, ekonomisi, mimarisi, bizim medeniyetimizin en güzel ve şerefli destanlarındandır. Bu konularda özverili bilimsel çalışmalar yapmak tarihin bize yüklediği en önemli sorumluluklardandır.

Kazanacağı bilgi ve kültürü ile, kendi dalında edineceği uzmanlığı ile, hoşgörülü, topluma saygılı, tarih bilinci taşıyan, yöntemde sorunu değil çözümü odaklayan sevgili öğrencilerimin başarılarının da katkıları ile gelecek yeni günlere merhaba.
                                                                                                                                Başa Dön

MİSYON
Araştırma, eğitim ve öğretim faaliyetini, bilimsel ve kültürel mirası değerlendirip çağın gerçeklerini görerek geleceği kurma ilkesiyle yürütmek; bilgi ve becerilerini Edirne, Balkanlar, ülke ve insanlık yararına kullanma bilincine sahip, özgüven ve sorumluluk duygusu yüksek bireyler yetiştirmektir.
                                                                                                                                   Başa Dön
VİZYON
Bilim ve eğitim dünyasında küresel ölçekte etkin, tanınan, izlenen ve tercih edilen bir üniversite olmak.
                                                                                                                                   Başa Dön

HEDEFLER


EĞİTİM

AMAÇ 1: ÜNİVERSİTEMİZDE SUNULAN EĞİTİM FAALİYETLERİNİN EVRENSEL NORMLARA UYGUNLUĞUNU SAĞLAMAK VE SÜRDÜRMEK
Hedef 1: Ön lisans ve lisans programlarının niteliğini geliştirmek
Hedef 2: Yüksek lisans, doktora ve sanatta yeterlilik programlarını geliştirmek
Hedef 3: Yüksek öğretim alanında ulusal ve uluslararası işbirliğini geliştirmek
Hedef 4: Akademik ve idari birimlerin eğitsel, idari ve araştırma ihtiyaçlarını karşılamak ve mevcutları iyileştirmek
Hedef 5: Uzaktan Eğitim Merkezinin eğitim olanaklarını artırmak, alt yapısını geliştirmek
Hedef 6: Engelli öğrencilerin eğitimine yönelik ihtiyaçlarını belirlemek ve karşılamak

AMAÇ 2: ÖZ GÜVENİ YÜKSEK, SORGULAYAN, ANALİTİK DÜŞÜNCEYE SAHİP BİREYLER YETİŞTİRMEK
Hedef 1: Öğrencilerin edindikleri teorik ve mesleki bilgileri uygulamaya aktarmalarını sağlayacak faaliyetleri desteklemek
Hedef 2: Eğitim danışmanlığı ve rehberlik hizmetlerini geliştirmek
Hedef 3: Öğrencilerin üst düzeyde yabancı dil öğrenme ve kullanma yeteneklerini geliştirmek
Hedef 4: Öğrencilerin başarı düzeylerinin artırılmasına yönelik destek ve ödül sistemlerini geliştirmek

ARAŞTIRMA
AMAÇ 3: ARAŞTIRMA ve GELİŞTİRME FAALİYETLERİNİ GELİŞTİRMEK
Hedef 1: Teknopark olanaklarını geliştirmek
Hedef 2: Üniversitemiz bünyesinde var olan Araştırma Merkezlerini etkinleştirmek ve yeni Araştırma Merkezleri kurmak
Hedef 3: Akademik personelin araştırma yapabilme olanaklarının geliştirilmesi
Hedef 4: Patent ofisi kurularak patent başvurularına sekreterya desteği sağlamak 
Hedef 5: Kütüphaneleri evrensel kütüphanecilik hizmeti verebilecek düzeye getirmek

HİZMET

AMAÇ 4: YAŞANABİLİR VE SÜRDÜRÜLEBİLİR YERLEŞKELERE SAHİP OLMAK
Hedef 1: Yerleşkelerdeki beslenme olanaklarını geliştirmek
Hedef 2: Yerleşkelerdeki spor olanaklarını geliştirmek
Hedef 3: Yerleşkelerdeki ulaşım imkanlarını geliştirmek
Hedef 4: Üniversite tarafından sunulan barınma olanaklarını iyileştirmek ve artırmak
Hedef 5: Yerleşkeleri yeşil ve çevreye duyarlı mekanlar haline getirmek
Hedef 6: Yerleşkelerdeki tarihi dokuyu korumak
Hedef 7: Kütüphane kullanım alanlarını iyileştirmek ve geliştirmek
Hedef 8: Yerleşkeleri engelli bireylere uygun hale getirmek
Hedef 9: Yerleşkelerimizde yararlanıcıların tüm ihtiyaçlarını karşılayabileceği alt yapı ve üst yapı faaliyetlerini yürütmek
Hedef 10: Yerleşkelerimizdeki güvenlik ve temizlik hizmetlerini yürütmek

AMAÇ 5: TOPLUMUN SORUNLARINA VE İHTİYAÇLARINA DUYARLI BİR ÜNİVERSİTE OLMAK
Hedef 1: Toplumun öncelikli sorunlarına ve ihtiyaçlarına yönelik yapılan araştırma ve eğitim faaliyetlerini desteklemek
Hedef 2: Sanayi ile işbirliğini güçlendirmek
Hedef 3: Üniversitenin Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkezini toplumsal hizmete yönelik olarak geliştirmek
Hedef 4: Sanatsal Faaliyetlere Yönelik Farkındalığı ve Katılımı Sağlamak

KURUMSAL GELİŞİM

AMAÇ 6: KURUM KİMLİĞİ VE KURUM KÜLTÜRÜNÜ GELİŞTİRMEK
Hedef 1: Akademik ve idari personelin motivasyonunu ve örgütsel bağlılığını artırıcı faaliyetleri tasarlamak ve yürütmek
Hedef 2: Akademik ve idari süreçleri destekleyici bilgi ve iletişim sistemlerini geliştirmek
Hedef 3: Öğrenciler ile kurumsal işbirliğini geliştirmek
Hedef 4: Üniversitenin iç kontrol sisteminin sürdürülebilir, kamu iç kontrol standartlarıyla uyumlu ve etkin olmasını sağlamak
Hedef 5: STK’lar ve yerel yönetimler ile işbirliğini arttırmak
Hedef 6: Üniversitenin tanınırlığını arttırmak
Hedef 7: Bölgenin kültürel değerlerine sahip çıkmak ve geliştirmek

                                                                                                                                    Başa Dön

GENEL BAŞVURU KOULLARI

TRAKYA ÜNİVERSİTESİ YURTDIŞINDAN ÖĞRENCİ KABULÜNE İLİŞKİN YÖNERGE İÇİN TIKLAYINIZ. (PDF)

TRAKYA ÜNİVERSİTESİ

2013-2014 Eğitim-Öğretim Yılında Yurtdışından Kabul Edilecek

Öğrenci Kontenjanları ve Kabul Koşulları

 

2013-2014 Eğitim-Öğretim yılında aşağıda sıralanan Birimlerimize ait programlara sadece Balkan Ülkelerinden karşılarında gösterilen ve ülkelere göre ayrılmış kontenjanlara göre yurtdışından öğrenci alınacaktır. Üniversitemizin yurt dışından yabancı uyruklu öğrenci kabulüne ilişkin esasları; Yükseköğretim Kurulu’nun 21.1.2010, 18.2.2010, 17.3.2010, 25.8.2011 ve 13.02.2013 tarihli Genel Kurul toplantılarında alınan kararlar ile oluşan “Yurtdışından Öğrenci Kabulüne İlişkin Esaslar” ve Üniversitemiz Senatosu’nun 23.2.2010 tarihli ve 03 sayılı toplantısında alınan 04 numaralı kararı ile kabul edilip 29.4.2010 tarihli Yükseköğretim Genel Kurul toplantısında uygun olduğuna karar verilen “Trakya Üniversitesi Yurt Dışından Öğrenci Kabulüne İlişkin Yönerge” de belirlendiği gibidir.

Başvuracak adaylar;

A) Lise son sınıfta olmaları ya da mezun durumda bulunmaları koşuluyla:

1) Yabancı uyruklu (Balkan Ülkelerinden) olanların,

2) Doğumla Türk vatandaşı olup da İçişleri Bakanlığı’ndan Türk vatandaşlığından çıkma izni

alanlar ve bunların Türk vatandaşlığından çıkma belgesinde kayıtlı reşit olmayan çocuklarının Türk Vatandaşlığı Kanunu uyarınca aldığı Tanınan Hakların Kullanılmasına İlişkin Belge sahibi olduklarını belgeleyenlerin, (5901 sayılı Türk Vatandaşlığı Kanununun 7. Maddesinde “(1) Türkiye içinde veya dışında Türk vatandaşı ana veya babadan evlilik birliği içinde doğan çocuk Türk vatandaşıdır.” hükmü bulunmakta olup, yurt dışından kabul kontenjanlarına başvuracak adayların Türk Vatandaşlığı Kanunu incelemelerinde yarar bulunmaktadır.)

3) Yabancı uyruklu (Balkan Ülkelerinden) iken sonradan kazanılan vatandaşlık ile TC vatandaşlığına geçenlerin / bu durumdaki çift uyrukluların,

4) TC uyruklu olup ortaöğretiminin tamamını KKTC hariç yabancı bir ülkede tamamlayanların (ortaöğretiminin tamamını KKTC dışında yabancı bir ülkedeki Türk okullarında tamamlayanlar dâhil),

 

 

 

B) Adaylardan:

1) T.C. uyruklu olup ortaöğreniminin tamamını Türkiye’de veya KKTC’de tamamlayanların,

2) K.K.T.C. uyruklu olanların (ortaöğreniminin tamamını K.K.T.C  liselerinde bitirip GCE AL sonucuna sahip olanlar ile 2005-2010 tarihleri arasında diğer ülkelerdeki kolej ve liselere kayıt yaptırıp eğitim alarak GCE AL sınav sonuçlarına sahip olan veya sahip olacaklar hariç),

3) a maddesinin 2 numaralı bendinde tanımlanan doğumla ilk uyruğu T.C. olan çift uyrukluların, (ortaöğretiminin tamamını KKTC dışında yabancı bir ülkede tamamlayanlar / ortaöğretiminin tamamını KKTC dışında yabancı bir ülkedeki Türk okullarında tamamlayanlar hariç),

 

4) Uyruğundan birisi K.K.T.C. olan çift uyrukluların (ortaöğreniminin tamamını KKTC liselerinde bitirip GCE AL sonucuna sahip olanlar ile 2005-2010 tarihleri arasında diğer ülkelerdeki kolej ve liselere kayıt yaptırıp eğitim alarak GCE AL sınav sonuçlarına sahip olan veya sahip olacaklar hariç),

 

5) Türkiye’deki büyükelçilikler bünyesinde bulunan okullar ile Türkiye’de bulunan yabancı liselerde öğrenimlerini gören T.C uyruklu olan veya a maddesinin 2 numaralı bendinde tanımlanan doğumla ilk uyruğu T.C olan çift uyrukluların,

başvuruları kabul edilmez.

Adaylar ilan edilen kontenjanlara;

 

1-Ortaöğretim Not Ortalaması (OÖNO) en az %40 olan ve notu diploması üzerinde yazan lise veya dengi okul diplomasının onaylı Türkçe tercümesi,

2-Balkan Ülkeleri Uyruklu adaylar, başarılı olmaları şartıyla Ülkelerinin kendi ulusal sınavları’ndan,

biri, birkaçı veya tamamı ile başvurabilir.

Başvuruların değerlendirilmesi ve adayların yerleştirilmesi, tamamen Trakya Üniversitesi’nin yetkisindedir. Trakya Üniversitesi, öğrenci adaylarının seçimi ile yerleştirme işlemlerinde ve kontenjanları doldurup doldurmamakta serbesttir. Başvuru koşullarını sağlamış olmak, yerleştirme için kabul edilmeyi gerektirmez.

Başvuru için, tespit edilen “Başvuru Formu” nun kullanılması zorunlu olup bu formdaki istenilen bilgi ve belgeler doğru bir şekilde eksiksiz olarak verilecektir. Adaylar Başvuru Formu’nu kullanarak Üniversitemiz programları arasından tercih öncelik sırasını da belirterek en fazla 10 (On) tercih yapabilir. Başvuruların değerlendirilmesi, kabulü ve yerleştirme işlemleri Rektör tarafından görevlendirilecek “Yurtdışından Öğrenci Kabulü, Değerlendirme ve Yerleştirme Komisyonu”nca yapılır. Yerleştirme işlemleri; Orta Öğretim Not Ortalamasının veya Balkan Ülkelerinin kendi ulusal sınavları notunun yüzlük sisteme çevrilmiş en yüksek puanı, uyruğu, yaşı, yeni lise mezuniyet yılı öncelik esas alınarak yapılacaktır. Adayların yaptıkları tercih sırasına göre öncelikle ayrılan ülkeler kontenjanlarına göre yerleştirilme işlemi yapılacak, buraya yerleşememesi halinde diğer Balkan Ülkeleri kontenjanına yerleştirilmesi gerçekleştirilecektir.

Özel yetenek sınavı ile öğrenci alan programlara başvuran adayların yeterliliklerinin değerlendirilmesi işlemleri bu programların kendi esas ve usulleri gereğince kendi okullarında yapılır ve Rektörlüğe bildirilir. Yeterli bulunanların yerleştirme ve kayıt işlemleri Rektör onayı ile Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı’nca gerçekleştirilir.

Adayların başvuracakları programa eşdeğer veya yakın bir alan veya koldan mezun olması istenebilir. Bu değerlendirme başvuru esnasında yukarıdaki ilgili komisyonca yapılır.

Ayrıca, yurt dışından gelecek öğrencilerin maddi imkanlarının ülkemizde yükseköğrenimlerini sürdürmeye imkan sağlanmasını temin etmek amacıyla, şart ve esasları Üniversitemizce belirlenecek maddi bir güvence miktarı ve/veya şekli belirlenerek adayın bunu sağlaması istenebilir.

Başvurular 28/08/2013 günü saat 17:00’ye kadar sadece online http://yobs.trakya.edu.tr/   adresinden yapılacaktır. Posta ve Kargo yolu ile yapılan başvurular işleme konulmayacaktır.

Adaylarca, online başvuru yapıldıktan sonra başvuru formunun çıktısının alınması ve imzalanarak saklanması gerekmektedir.(Yerleştirme işlemi sonucunda tercihlerinden birine yerleşerek kayıt hakkı kazananlardan kayıt esnasında söz konusu  imzalı ve fotoğraflı başvuru formu çıktısı istenecektir.)

Başvuru formuna girilen bilgilerin eksiksiz ve doğru olması adayların sorumluluğundadır.

Yerleştirme sonuçları, Trakya Üniversitesi Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı’nda ve www.trakya.edu.tr internet sayfasında ilan edilecektir.

Yerleştirme işlemi sonucunda tercihlerinden birine yerleşen adayların

Kayıt olan öğrencilerin öğrenime başlama zamanları Türkçe düzeylerine göre belirlenir. Türkçe düzeyi; C olanlar öğrenimlerine hemen başlayabilir, B düzeyi olanlar öğrenimine başlamakla birlikte seviyeleri yükseltirler, A düzeyi olanlar veya geçerli ve yeterli Türkçe seviye belgesi olmayanlar ile not ortalaması ile yerleşenler Üniversitemiz tarafından yapılacak “Türkçe Düzey Belirleme Sınavı” na girerler. Aldıkları sonuca göre öğrenimlerine başlar veya bir yıl izinli sayılarak Türkçelerini istenilen seviyeye getirmeleri istenir. Aksi halde öğrenimlerine başlayamazlar.

 

Başvuru Tarihleri                                : 17 Haziran 2013 - 28 Ağustos 2013

Yerleştirme İşlemi Tarihi                    : 03 Eylül 2013

Yerleşenlerin Kesin Kayıt Tarihleri    : 16 Eylül – 20 Eylül 2013

Türkçe Düzey Belirleme Sınavı          : 24 Eylül 2013  /  Saat:10:00

Türkçe Düzey Belirleme Sınavı Yeri : T.Ü. Dil Eğitim ve Öğretimi Uyg. ve Arş. Mrk.

Özel Yetenek Sınavı Tarihleri ve Saati  :Devlet Konservatuvarı: 10 Eylül 2013 / 09:30

                                                                    :Güzel Sanatlar Fak. : 11 Eylül 2013 / 09:30

                                                                    :Eğitim Fak. : 12 Eylül 2013 / 09:30

                                                                     :K. Beden Eğitimi S. YO. : 13 Eylül 2013 / 09:30

                                                                                                                              


                                                                                                                                        Başa Dön

ÖNCEKİ ÖĞRENMELER İÇİN GENEL BİLGİLER 

Örgün Öğretim

A) Türk öğrenciler

Türkiye’deki ve yabancı ülkelerdeki yükseköğretim kurumlarından Trakya Üniversitesine yatay geçiş yapmak isteyen öğrencileri için “Yükseköğretim Kurumlarında Ön Lisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yandal ile Kurumlararası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik” hükümleri uygulanır.

Farklı yükseköğretim kurumlarının diploma programları veya aynı yükseköğretim kurumu içindeki diploma programları arasında ancak önceden ilan edilen sayı ve geçiş şartları çerçevesinde geçiş yapılabilir. Yatay geçiş başvurularının değerlendirilmesinde kullanılacak olan kriterler ve yatay geçiş için gereken asgari koşullar, Trakya Üniversitesi Senatosu tarafından belirlenir. Başvurularla ilgili ön değerlendirmeyi, senatonun belirlemiş olduğu ilkeler çerçevesinde, ilgili yönetim kurulları tarafından oluşturulan komisyonlar yapar. Trakya Üniversitesi Senatosu tarafından belirlenmiş olan kriterlere göre değerlendirilir ve ayrılan kontenjana göre geçiş sağlanır.  Önlisans diploma programlarının ilk yarıyılı ile son yarıyılına, lisans diploma programlarının ilk iki yarıyılı ile lisans diploma programlarının son iki yarıyılına yatay geçiş yapılamaz.
Bir fakülte, yüksekokul, konservatuvar veya meslek yüksekokulunun kendi bünyesindeki veya aynı üniversite içinde yer alan diğer fakülte, yüksekokul, konservatuvar veya meslek yüksekokulunun bünyesindeki eşdeğer düzeyde diploma programlarına ilgili yönetim kurulu tarafından belirlenen kontenjanlar dahilinde yatay geçiş yapılabilir.

İlgili komisyonlar öğrencinin daha önceki dönemlerde aldığı dersler ile yatay geçiş yaptığı programın derslerini dikkate alarak, senatonun belirlediği esaslara göre öğrencinin hangi yarıyıla veya sınıfa intibak ettirileceğini tespit eder, varsa öğrencinin alması gereken ilave derslerden oluşan bir intibak programı ile muaf tutulması gereken dersleri belirler.


Meslek yüksekokullarından mezun olanların, bitirdikleri alanların devamı niteliğindeki lisans programlarına dikey geçiş yapmaları amacı ile lisans programlarında kontenjan ayrılır. Meslek yüksekokulu mezunlarından örgün öğretim lisans programlarına dikey geçiş yapmak üzere başvurma şartlarını taşıyanlar için hangi lisans programlarının açılacağı, açılacak lisans programlarına meslek yüksekokullarının hangi programını bitirenlerin başvurabileceği, bu programların kontenjanları ve programlara yapılacak yerleştirmede kullanılacak puan türleri, dikey geçiş yapılacak üniversitelerin görüş ve önerileri de dikkate alınarak Yükseköğretim Kurulu’nca belirlenir ve ilan edilir.


Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) her yıl, meslek yüksekokulu ve açıköğretim önlisans mezunları ile o yıl son sınıfta olup staj dışındaki mezuniyet şartlarını yerine getirenlerin hangi lisans programlarına dikey geçiş için başvurabileceklerini, bu programların koşullarını ve bu programlara alınacak öğrenci sayılarını gösteren bir kılavuz hazırlar. Adaylar sözel ve sayısal bölümlerden oluşan bir sınava alınırlar. Yerleştirmede,  adayların sınavda elde ettikleri puanlar ile meslek yüksekokulu veya programlarında alınan akademik not ortalamaları göz önünde tutulur. Akademik not ortalamalarından elde edilecek Ağırlıklı Önlisans Başarı puanlarının sınav puanlarına katılarak Dikey Geçiş Sınavı Puanının nasıl hesaplanacağı ÖSYM tarafından belirlenir ve Dikey Geçiş Sınavı Kılavuzunda  yer alır. Lisans öğrenimine başlama hakkı elde eden öğrencilere önlisans eğitimi sırasında almış oldukları derslerden eşdeğer kabul edilenlere muafiyet verilerek ve kredileri dikkate alınarak lisans programında alması gereken dersler belirlenir. Öğrencinin alması gereken derslere göre programa kaydı yapılarak eğitime devam hakkı verilir.

İlgili üniversite veya yüksek teknoloji enstitüsü içindeki başka bir enstitü anabilim dalında veya başka bir yükseköğretim kurumunun lisansüstü programında en az bir yarıyılı tamamlamış olan başarılı öğrenci, lisansüstü programlara yatay geçiş yoluyla kabul edilebilir. Yatay geçiş ve yatay geçiş yoluyla kayıt yaptıran öğrencilerin intibakları ilgili anabilim dalı başkanlığının teklifi ve enstitü yönetim kurulunun onayı ile kabul edilir. Herhangi bir programa yatay geçiş yapan öğrenci bağlı bulunduğu programın gerektirdiği toplam kredinin en az yarısını geçiş yaptığı programdan almak zorundadır.

                                                                                                                                        Başa Dön

GENEL KAYIT İŞLEMLERİ


Trakya Üniversitesinde;  her eğitim-öğretim yılı Üniversite Senatosunun belirleyeceği tarihte başlar. Bir eğitim-öğretim yılı, güz ve bahar yarıyılı olmak üzere iki yarıyıldan oluşur. Bir yarıyıl (final sınavları dahil) 16 hafta dır.

Trakya Üniversitesinde eğitim görmeye hak kazanan öğrenciler, kayıt için gerekli belgeleri hazırlayarak her yıl ilan edilen tarihler arasında kayıtlarını yaptırmaktadırlar. Trakya Üniversitesi giriş ve kayıtlarla ilgili her türlü işlem, Trakya Üniversitesi Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı ve Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı'nın işbirliği ile yapılır

Trakya Üniversitesinde eğitim görmeye hak kazanan adaylar, kayıt için gerekli belgeleri hazırlayarak eylül ayında ilan edilen kayıt tarihlerinde, öğrenim katkı bedelini ilgili banka hesabına yatırdıktan sonra, Trakya Üniversitesi Menza  Binası’na bizzat gelerek kayıtlarını gerçekleştireceklerdir.

Ara ve son sınıflarda eğitim gören öğrenciler, her dönem başında akademik takvimde belirlenen tarihler arasında Trakya Üniversitesi Eğitim-Öğretim Yönetmeliğine göre ders seçimlerini yaparak kayıtlarını yenilemek zorundadırlar. Öğrencilerin, eğer varsa Eğitim-Öğretim Katkı Paylarını, Türkiye İş  Bankası’nın Trakya Üniversitesi Şubesi hesaplarına öğrenci numarası belirterek yatırdıktan sonra,  Öğrenci Bilgi Sistemine (http://obs.trakya.edu.tr) kendi şifreleri ile giriş yaparak ders seçme ve kayıt yenileme işlemlerini tamamlamaları gerekmektedir.

                                                                                                                                        Başa Dön

TRAKYA ÜNİVERSİTESİ AKTS KREDİ TAHSİSİ

Trakya  Üniversitesinde derslerin ECTS Kredileri “işyükü” göz önünde tutularak belirlenmiştir. Yarıyıl bazında 30 ECTS, yıl bazında 60 ECTS'lik iş yüküne göre düzenlenen programlarda krediler teorik ders saatleri, laboratuvar çalışması, proje hazırlanması, pratik çalışma, klinik çalışması, staj, seminer, problem saati, bireysel çalışma, sınav ve diğer değerlendirme aktiviteleri düşünülerek verilmiştir.

 Türkiye'de Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesi için tıklayınız.


                                                                                                                                       Başa Dön

AKADEMİK REHBERLİK DÜZENLEMELERİ

Lisans Programları

Fakülte ve yüksekokul yönetimleri, Trakya Üniversitesinde eğitime yeni başlayan öğrencilere, eğitimleri ile ilgili her konuda yardımcı olmak amacı ile bir öğretim elemanını danışman olarak atar. Danışmanlar, öğrencilerin üniversiteye kayıt olduğu ilk günden, öğrencilik süresinin bitimine kadar, başta eğitim olmak üzere öğrencilere, gereksinim duydukları her konuda danışmanlık hizmeti sunmakta; özellikle ders seçme ve kayıt yenileme süreçlerinde yardımcı olmaktadırlar.

Tezli Yüksek Lisans Programları

Tezli yüksek lisans programında Enstitü Anabilim Dalı Başkanlığı ilk yarıyılın başında her öğrenci için bir danışman belirler. Danışman, öğretim üyeleri arasından seçilir. Danışmanı belirlenmeyen öğrencilerin danışmanlık görevleri, danışman atanıncaya kadar ilgili anabilim dalı başkanlığınca yürütülür. Danışman önerisi Enstitü Yönetim Kurulu kararıyla kesinleşir.

Danışman, öğrencinin öğrenimi süresince alacağı dersleri belirlemek, bu derslere devamını ve öğrenim durumunu sürekli izlemekle, öğrencinin tez çalışmasını yönetmek ve yönlendirmekle, gerektiğinde idare ile ilişkilerinde aracılık yapmakla, sosyal, kültürel ve diğer problemleriyle ilgilenmek ve yol göstermekle, gerekli gördüğü hallerde uyarmakla, her yarıyıl sonunda, öğrencinin başarı düzeyi hakkında ilgili anabilim dalı başkanının onaylayacağı bir raporu enstitü müdürlüğüne iletmekle yükümlüdür.

Tez danışmanı atanmasından sonraki dönemlerde, öğrencinin yazılı talebi, ilgili anabilim dalı başkanlığının önerisi ve enstitü yönetim kurulunun onayı ile tez danışmanı değişikliği yapılabilir. Tez çalışmasının niteliğinin birden fazla tez danışmanı gerektirdiği durumlarda ikinci tez danışmanı atanabilir.

Tezsiz Yüksek Lisans Programları

Tezsiz yüksek lisans programında; orta öğretim alan öğretmenliği dışında Enstitü Anabilim Dalı Başkanlığı her öğrenci için ders seçiminde ve dönem projesinin yürütülmesinde danışmanlık yapacak bir öğretim üyesini ilk yarıyılın başında belirler. Danışmanı belirlenmeyen öğrencilerin danışmanlık görevleri, danışman atanıncaya kadar ilgili anabilim dalı başkanlığınca yürütülür.

Danışman, öğrencinin öğrenimi süresince alacağı dersleri belirlemek, bu derslere devamını ve öğrenim durumunu sürekli izlemekle, gerektiğinde idare ile ilişkilerinde aracılık yapmakla, sosyal, kültürel ve diğer problemleriyle ilgilenmek ve yol göstermekle, gerekli gördüğü hallerde uyarmakla, her yarıyıl sonunda, öğrencinin başarı düzeyi hakkında ilgili anabilim dalı başkanının onaylayacağı bir raporu enstitü müdürlüğüne iletmekle yükümlüdür.

Danışmanın atanmasından sonraki dönemlerde, öğrencinin yazılı talebi, ilgili anabilim dalı başkanlığının önerisi ve enstitü yönetim kurulunun onayı ile danışman değişikliği yapılabilir. Danışman önerisi Enstitü Yönetim Kurulu kararıyla kesinleşir.

 

 

Doktora Programları

Doktora programında Enstitü Anabilim Dalı Başkanlığı ilk yarıyılın başında her öğrenci için bir danışman belirler. Danışman, öğretim üyeleri arasından seçilir. Danışmanı belirlenmeyen öğrencilerin danışmanlık görevleri, danışman atanıncaya kadar ilgili anabilim dalı başkanlığınca yürütülür. Danışman önerisi Enstitü Yönetim Kurulu kararıyla kesinleşir.

Yurtiçi ve yurt dışındaki üniversitelerle birlikte yürütülen programlarda, diğer üniversite tarafından atanan danışman, ikinci tez danışmanı olarak kabul edilir.

Danışmanın atanmasından sonraki dönemlerde, öğrencinin yazılı talebi, ilgili anabilim dalı başkanlığının önerisi ve enstitü yönetim kurulunun onayı ile danışman değişikliği yapılabilir.

Tez çalışmasının niteliğinin birden fazla tez danışmanı gerektirdiği durumlarda ikinci tez danışmanı atanabilir.

Danışman, öğrencinin öğrenimi süresince alacağı dersleri belirlemek, bu derslere devamını ve öğrenim durumunu sürekli izlemekle, öğrencinin tez çalışmasını yönetmek ve yönlendirmekle, gerektiğinde idare ile ilişkilerinde aracılık yapmakla, sosyal, kültürel ve diğer problemleriyle ilgilenmek ve yol göstermekle, gerekli gördüğü hallerde uyarmakla, her yarıyıl sonunda, öğrencinin başarı düzeyi hakkında ilgili anabilim dalı başkanının onaylayacağı bir raporu enstitü müdürlüğüne iletmekle yükümlüdür.

Tez danışmanı öğretim üyeleri; Enstitü Yönetim Kurulunca atandığı tarihten itibaren her yarıyıl ve yaz döneminde danışmanı olduğu öğrenciler için, tüm diğer akademik ve idari yük ve görevlerine ek olarak uzmanlık alan dersi adlı bir ders açabilir. Uzmanlık alan dersi öğrencinin kredisine dâhil edilmez. Her öğrenci, açılan uzmanlık alan dersini almakla yükümlüdür. Uzmanlık alan dersine ilişkin esaslar, Senato tarafından kararlaştırılır ve Enstitü Yönetim Kurulunca uygulanır.

 

Psikolojik Danışmanlık Ve Rehberlik Merkezi

Trakya Üniversitesi Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Merkezi, Trakya Üniversitesi öğrencilerine rehberlik ve psikolojik danışmanlık desteği sağlamak amacıyla 19 Kasım 2013 tarihinde "Balkan Yerleşkesi Menza Binasında" çalışmalarına başlamıştır.

Üniversite ve kampüs hayatı eğlenceli aynı zamanda zorlayıcı bir ortamı da beraberinde getirmektedir. Yeni sosyal çevre, yeni ilişkiler, yeni sosyal becerilerin geliştirilmesini gerektirirken, akademik performansla ilgili beklentilerin de yüksek olması üniversite hayatını daha da zorlaştırabilmektedir.
 
Trakya Üniversitesi Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Merkezi öğrencilerimizin üniversite hayatının getirdiği zorluklarla baş etmesini, bilgi ve becerilerini geliştirerek üniversite ve kampüs hayatını en verimli şekilde tamamlamasını sağlamayı hedeflemektedir. Öğrenciler, üniversite hayatının getirdiği zorluklarla baş etmek için bireysel yardım alarak birebir, eğitim ve grup çalışmalarına katılarak grupla baş etme yöntemlerini, bilgi ve becerilerini geliştirebilir, destekleyici bir ortamda sorunlarını ve kişisel problemlerini çözebilirler.

Kariyer Merkezi

Kariyer Merkezimiz Trakya Üniversitesi Balkan Yerleşkesinde bulunan MENZA binasının giriş katında hizmet vermektedir. Başta Trakya bölgesinde bulunan firmalar olmak üzere tüm sektörlere ait kurum ve firmalarla iletişim kurarak merkezimizi tanıtan çalışanlarımız; diğer yandan da düzenlenecek etkinlik ve faaliyetler için Kariyer Merkezi Sorumlusu Doç. Dr. Yüksel BAYRAK önderliğinde çalışmalar yürütmektedirler.

Ayrıca merkezimizi ziyaret eden öğrenci, mezun, akademisyen ve bilgi talebinde bulunan firmalara Kariyer Merkezi sorumlu ekibini oluşturan Yrd. Doç. Dr. İsmail KILIÇ,  Öğr. Gör. Duygu ŞAHİN, Öğr. Gör. Fatmagül HALICI, Öğr. Gör. Zeynep ÇETİN ve Uzman Ayşe TAŞKIN tarafından bilgilendirmeler yapılmaktadır.  

http://kariyer.trakya.edu.tr/ adresinden mezun öğrencilerimiz, mezun postalına giriş yapabilirler.

                                                                                                                                        Başa Dön