Dil Kursları

DİL EĞİTİMİ VE ÖĞRETİMİ ARAŞTIRMA VE UYGULAMA MERKEZİ

Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı Yürütme Kurulu’nun 16.06.1995 tarihli toplantısında Trakya Üniversitesi Rektörlüğü bünyesinde “Dil Eğitim ve Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezi kurulması 2547 sayılı kanunun 2880 sayılı kanunla değişik 7/d-2 maddesi uyarınca uygun görülmüştür. Merkez Yönetmeliği 10.04.1995 tarihli 22254 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanmıştır.

Merkezimizin faaliyet alanı; Türkçe, İngilizce, Almanca, Fransızca, İtalyanca, Rusça, Arapça, Farsça gibi dillerde araştırma ve uygulama, eğitim ve öğretim yapmak, ilgili yerli ve yabacı kurum ve kuruluşlar ile işbirliğine girmek, anılan dillerden yararlanılmasına hizmet etmek amacıyla eğitim ve öğretim programları düzenlemek, yerli ve yabacı kurum ve kuruluşlar ile işbirliği yapmak, fen bilimleri, sağlık bilimleri, sosyal bilimler alanlarında karşılaşılan yabancı dil bilgisi sorunlarını çözümlemeye yönelik lisansüstü sınavlarına hazırlık kursları ve eğitim programları düzenlemek, söz konusu dillerin eğitim ve öğretim ile ilgili sorunların çözümünde çeşitli birimlerin, kamu kuruluşların özel ve tüzel kişilerin isteklerini karşılamak, yayın faaliyetlerinde bulunmak, Türk Cumhuriyetleri ve Balkanlarda yaşayan Türk ve akraba topluluklarından gelen ve öğretim gören öğrencilerin Türkçe seviye tespit sınavlarını yapmak, ön lisans ve lisans düzeyindeki öğrenimi rahat izleyebilmeye yönelik kurslar açmak, eğitim programlarını, kurs ve seminerleri başarıyla bitirenlere belge ve sertifika vermek, amacına yönelik faaliyetler için gerekli araç, gereç ve yayınları, menkul ve gayrimenkulleri temin etmektir.

Bu faaliyet alanı çerçevesinde, Trakya Üniversitesi Dil Eğitimi ve Öğretimi Merkezinde bu yıl itibariyle sadece Türkçe eğitimine devam edilmektedir. Merkezimizde muhtelif ülkelerden gelen ve üniversitemizin çeşitli fakültelerinde bir yıllık Türkçe eğitimini tamamladıktan sonra eğitime başlayacak 31 öğrenci bulunmaktadır. Türkçe eğitimi, Türkçe dil seviyelerine göre tasnif edilmiş üç ayrı sınıfta devam etmektedir. Merkezimizde dört derslik bulunmakta olup, bu derslikler görsel ve işitsel eğitime olanak verecek şekilde eğitim araç ve gereçleriyle donatılmıştır. Ayrıca sınıflarımızın iç tasarımı uluslararası dil eğitimi şartlarına uygun olarak, öğrencilerin daha sağlıklı iletişime girebilmeleri için u şeklinde yapılmıştır.  Uluslararası öğrencilere öğrenimlerini sürdürebilmeleri için gerekli olan Türkçe Eğitimi verilmekte ve sonucunda A1, A2, B1, B2, C1, C2 şeklinde sertifikalandırılmaktadır. Yükseköğretime devam etmek için en az C1 (Avrupa Birliği Dil Yeterlilikleri Üst Düzey Sertifika) düzeyinde sertifika almak gerekmektedir. Ayrıca uluslararası öğrencilerin yeterlilik düzeyleri talep halinde sınavla tespit edilerek belgelendirilmektedir. 

Bu içerik 11.02.2014 tarihinde yayınlandı ve toplam 3267 kez okundu.