Sigorta ve Staj

Trakya Üniversitesinin sosyal amaçlı uygulamalarından biri de, ihtiyacı olan T.C. Uyruklu öğrencilerine, (Yüksek Lisans öğrencilerinden Tezli Yüksek Lisans öğrencileri dahil) kendi eğitim ve ilgi alanlarında iş olanağı sağlanmasıdır. Kısmi zamanlı çalıştırılan öğrenciler, bilgi ve yeteneklerini birleştirme imkanı bularak üretime katkı yapmakta ve aynı zamanda kendilerine ekonomik kazanç elde etmektedirler. Her eğitim öğretim döneminde Trakya Üniversitesinin çeşitli birimlerinde 250~300 arası “Kısmi Zamanlı Öğrenci” çalıştırılmakta olup; bir öğrenciye ayda azami 60 saat üzerinden ücret ödenmektedir. Saat başı ödenen ücret 5 TL’dir.

Trakya Üniversitesinde kısmi zamanlı olarak çalışan öğrencilerimize, belli oranlarda sigorta primi yatırılmakta olup, öğrencilerimizin sağlık kapsamından yararlanmaları sağlanmaktadır.  Sağlık kapsamından aileleri üzerinden yararlanan öğrencilerimiz SGK’ya öğrenci belgeleri ile başvurmaları ve çalıştıklarını beyan ettikleri takdirde, sağlık kapsamından aileleri üzerinden yararlanmaya devam ederler. Bu durumda olan öğrencilere %  1 oranında iş kazası ve meslek hastalığı sigortası primi ödenmektedir.

Hiçbir sağlık güvencesi olmayan öğrenciler için ise  % 6 GSS ( Genel Sağlık Sigortası) ödenmektedir. Bu durumda öğrencilerimizin ayda 60 saat çalışmasına karşılık gelen 7 günlük GSS (Genel Sağlık Sigortası)primi ödenir.

Kısmi zamanlı statüde çalışmak isteyen öğrencilerin başvurularını fakülte ve yüksekokul yönetimleri alabildiği gibi öğrenci çalışmak istediği herhangi bir birime bireysel olarak da başvuruda bulunabilmektedir. Uluslararası öğrencilerin kısmi zamanlı statülü olarak çalıştırılabilmesi için yasal düzenlemeler sürdürülmektedir.

Trakya Üniversitesi öğrencilerine, bilgi ve becerinin birleşmesiyle oluşan çağdaş bir eğitim sunmaya özen göstermekte, öğrencilerine uygulamalı öğrenme olanakları sunmaktadır.  Bu doğrultuda staj işlemleri fakülte ve yüksekokullar tarafından hazırlanmaktadır. Stajların zorunlu olup olmaması birimlere göre farklılık göstermektedir. 

Bu içerik 11.02.2014 tarihinde yayınlandı ve toplam 2196 kez okundu.