Uluslararası Programlar

Trakya Üniversitesi, eğitim ve araştırma konusunda öğrenci ve öğretim üyelerinin uluslararası deneyim kazanmalarına olanak sağlayan, Trakya Üniversitesi’ne gelen öğrenci ve bilim adamlarına bölge gelişimine katkı sağlayacak mevcut programlar hakkında bilgi ve yardım sağlayarak üniversitemizle kaynaşmalarına yardımcı olan bir Dış İlişkiler Birimi’ne sahiptir.

Trakya Üniversitesi Dış İlişkiler Birimi, dünyanın dört bir tarafındaki üniversitelerle olan işbirliklerini koordine etmekte ve öğrenci ve öğretim elemanı hareketliliğini arttırmak amacıyla Mevlana, Erasmus ve Farabi programlarından en üst düzeyde faydalanır.

*Mevlana Değişim Programı

Mevlana Değişim Programı, yurtiçinde eğitim veren yükseköğretim kurumları ile yurtdışında eğitim veren yükseköğretim kurumları arasında öğrenci ve öğretim elemanı değişimini mümkün kılan bir programdır. 23 Ağustos 2011 tarih ve 28034 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Yönetmelik ile birlikte yurt dışındaki yükseköğretim kurumları ile ülkemizdeki yükseköğretim kurumları arasında öğrenci ve öğretim elemanı değişiminin önü açılmıştır.


Diğer değişim programlarından farklı olarak, hiçbir coğrafi bölge ayrımı olmaksızın değişim programı bünyesindeki hareketlilik bütün dünyadaki yükseköğretim kurumlarını kapsamaktadır.


Değişim programına katılmak isteyen öğrenciler en az bir en fazla iki yarıyıl eğitim için; öğretim elemanları ise en az 1 hafta en fazla 3 ay süreyle dünyadaki yükseköğretim kurumlarında ders vermek üzere programdan faydalanabilirler. Benzer şekilde dünyanın bütün bölgelerinden de öğrenci ve öğretim elemanları Türkiye'deki yükseköğretim kurumlarına gelebilirler.

Mevlana Değişim Programı kapsamında Trakya Üniversitesi’nin 8 ülkede 20 üniversite ile anlaşması mevcuttur.

Detaylı bilgi için:  http://mevlana-en.trakya.edu.tr/

 

*LLP/Erasmus Değişim Programı

Erasmus programı, yükseköğretim kurumlarının birbirleri ile işbirliği yapmalarını teşvik etmeye yönelik bir Avrupa Birliği programıdır.

Yükseköğretim kurumlarının birbirleri ile ortak projeler üretip hayata geçirmeleri; kısa süreli öğrenci ve personel değişimi yapabilmeleri için karşılıksız mali destek sağlamaktadır.

Programın amacı Avrupa'da yüksek öğretimin kalitesini artırmak ve Avrupa boyutunu güçlendirmektir.

Erasmus programı, üniversiteler arasında ülkelerarası işbirliğini teşvik ederek; öğrencilerin ve eğitimcilerin Avrupa'da karşılıklı değişimini sağlayarak; programa katılan ülkelerdeki çalışmaların ve alınan derecelerin akademik olarak tanınması ve şeffaflığın gelişmesine katkıda bulunarak bu amacı gerçekleştirmeye çalışmaktadır.

Program, sunduğu hareketlilik olanağı ile Avrupa halklarının birbirlerini algılamasındaki önyargıların yükseköğretim çevrelerinde kırılmasına hizmet etmektedir. Erasmus programı ile 1987'den günümüze kadar 3 milyona yakın yükseköğretim öğrencisi, başka bir Avrupa ülkesinde öğrenim hayatının bir dönemini geçirmiş; o ülkenin insanlarını ve kültürünü de tanıma imkanı elde etmiştir.

Üniversitemizin 17 Avrupa Birliği üye ülkesi, 54 üniversite ile anlaşması bulunmaktadır.

Detaylı bilgi: http://erasmus-en.trakya.edu.tr/

Bu içerik 11.02.2014 tarihinde yayınlandı ve toplam 1761 kez okundu.